Navis Gandae vzw - Botermarkt 1 - 9000 Gent


Wij zoeken sponsors of mensen die ons willen helpen !!!


Giften zijn welkom op rekening:

tnv NAVIS GANDAE

BE57 8939 4406 8935


Het is een zeer ambitieus project maar wij zijn er van overtuigd dat dit een bijdrage kan leveren tot het terugdringen van de overlast van middelenmisbruik in onze samenleving. Gezien het een volledig inclusief project is worden er ook de verschillende organisaties in betrokken die kansen geven aan hen die er veel te weinig gekregen hebben of ze niet gebruikt hebben.  Een echt duurzaam project dus !


Wat zoeken wij ?  Sponsoring kan natuurlijk op verschillende manieren. Enerzijds kan dit een bijdrage in natura zijn, het helpen bij de renovatie van de boot bijvoorbeeld door het leveren van verschillende materialen. Het kan ook door tijdens de uitbating van de boot in te staan voor het leveren van educatief materiaal, voeding, presentaties,...  Ook kan bijvoorbeeld een bijdrage geleverd worden bij de renovatie van de boot.  Mogelijkheden genoeg, wij bespreken die graag met U.


Wat bieden wij ? Naast een duurzaam renovatieproject, kunnen wij ook voor uw organisatie instaan voor activiteiten op de boot in samenwerking met de doelgroep. U kan uw relaties laten zien dat ook voor U een duurzame samenleving belangrijk is. Dat kan trouwens tot een heel interessante dynamiek leiden en zorgen voor een beter begrip van elkaar. En daar start alles natuurlijk.  Ook het logo van uw bedrijf kan aangebracht worden als teken van erkentelijkheid.

© Copyright MVDH. All Rights Reserved